Kronika - Prestiż z Xelionem

Prestiż z Xelionem

Jak inwestować i w co inwestować, jak ominąć wszechobecne ryzyka inwestycyjne, co może przynieść zysk, a co stratę i ku jakim nowym rykom inwestycyjnym warto się zwrócić - takie tematy poruszano podczas "Wieczoru Inwestycyjnego" zorganizowanego w hotelu Haffner przez Dom Inwestycyjny Xelion i magazyn Prestiż. Drugiego dnia było równie ciekawie - szefowie kilku polskich TFI współpracujących z Domem Inwestycyjnym Xelion prezentowali wyniki finansowe funduszy, którymi zarządzają. 

43
04/2014