Kronika - Śniadanie de luxe w Symfonii Smaków

Śniadanie de luxe w Symfonii Smaków

Blisko 50 gości, w kameralnej atmosferze Restauracji Symfonia Smaków mieszczącej się w Hotelu Opera wysłuchało krótkich prelekcji na temat sportu i żeglarstwa. Wystąpił Jakub Krzyżak, trener personalny, Wanda Stompór
z The Yachting Club, Agnieszka Sielska z firmy Campione oraz Michał Pająk z Mini Zdunek. Organizatorem była firma MS Group, wydawca magazynu Prestiż. 

104
05/2019