Odlotowa jazda z Fundacją Hospicyjną

Od 1 lipca do 15 września rowerzyści mogą wesprzeć walkę Fundacji Hospicyjnej o 100 000 zł na sfinansowanie warsztatów dla 360 opiekunów rodzinnych, w ramach akcji Fundacji Lotto „odLOTTOwa jazda”. Liczy się każdy kilometr przejechany w Polsce, policzony w aplikacji Endomondo, w ramach drużyny Fundacji.


05 Lipiec 2018

prestiz

Aby włączyć się w akcję wystarczy dołączyć do drużyny Fundacji Hospicyjnej poprzez link https://www.endomondo.com/teams/37468807 i podczas rowerowych przejażdżek włączać aplikację, która będzie liczyć przejechane kilometry.

„Zachęcamy do zaplanowania rowerowej wycieczki i codziennej trasy, dzięki którym nasze szanse będą rosły. Wierzymy, że w akcję zaangażuje się wiele osób, które połączą przyjemne z pożytecznym. W rywalizację mogą włączyć się osoby z całej Polski, dlatego zachęcamy do przekazania informacji znajomym.”- mówi Bogna Filipowicz, koordynatorka akcji z Fundacji Hospicyjnej.

Wsparcie w kwotach uzależnionych od miejsca osiągniętego w łącznej klasyfikacji, otrzyma 9 organizacji. O finansowanie projektów zakwalifikowanych do rowerowej konkurencji walczy aż 30 fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Wyniki rywalizacji pomiędzy organizacjami można śledzić na stronie: https://www.endomondo.com/challenges/37468828

Fundacja Hospicyjna prowadzi największe na Pomorzu Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Od 15 lat prowadzi ogólnopolskie kampanie społeczne „Hospicjum to też Życie”, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów opieki nad osobami u kresu życia, przeżywanie żałoby, w tym również przez dzieci, promocja wolontariatu, a od kilku lat również wsparcie opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin, opiekujących się samodzielnie swoimi chorymi i niesamodzielnymi bliskimi w domach. Kampanie na ich rzecz prowadzone były pod hasłami „Opiekun rodzinny-samotny bohater?” i „Opiekun rodzinny-nie musi być sam”. Więcej informacji o wsparciu dla opiekunów rodzinnych znajduje się na stronie www.hospicja.pl

Kontakt: Anna Laska a.laska@hospicja.pl 668 895 072

Bogna Filipowicz b.filipowicz@hospicja.pl 728 475 491

Opis projektu złożonego w Fundacji Lotto, o finansowanie którego walczy Fundacja Hospicyjna

Opieka nad chorym członkiem rodziny w domu wiąże się z dużym obciążeniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym i wykluczeniem społecznym. Badania pokazują, że problem aktualnie dotyczy ponad 2 mln Polaków i liczba ta będzie wzrastać. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów europejskich.

Liczne rekomendacje i analizy dotyczące opieki nad osobami zależnymi, jak również codzienne doświadczenia pokazują, jak ważną rolę, obok opieki formalnej, pełnią opiekunowie nieformalni – członkowie rodzin (opiekunowie rodzinni), znajomi.

Projekt obejmuje zorganizowanie 36 bezpłatnych warsztatów o charakterze praktycznym dla opiekunów rodzinnych. Warsztaty będą podzielone na 12 cykli, z których każdy będzie się składał z trzech warsztatów specjalistycznych. Przewidywana liczba uczestników to 360 osób. Uczestnicy nauczą się fachowego wykonywania najważniejszych czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz dowiedzą się, jak sobie radzić w codziennej opiece nad przewlekle chorym członkiem rodziny, od pracownika socjalnego dowiedzą się jak samodzielnie wypełnić wymagane dokumenty i jakie są obowiązujące procedury medyczne.

Projekt przewiduje także wydanie i nieodpłatne przekazanie książek, które merytorycznie wesprą uczestników programu. Projekt obejmuje wydanie poradnika pt.: „Przewlekle chory w domu” pod red. Piotra Krakowiaka, Dominika Krzyżanowskiego i Aleksandry Modlińskeij - nakład 500 egz. Poradnik został napisany przez doświadczonych specjalistów opieki paliatywnej i nad przewlekle chorym. Celem publikacji jest dostarczenie członkom rodzin osoby chorej i innym opiekunom podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki: dotyczących choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobów żywienia.

Projekt obejmuje także wydanie poradnika autorstwa Anny Kulki-Doleckiej pod roboczym tytułem „Wyjrzeć przez okno”, jest to to zapis codzienności opiekuna rodzinnego chorego przewlekle dziecka, nakład 500 szt.

Projekt przewiduje także opracowanie i uruchomienie strony internetowej www.opiekunrodzinny.pl na której znajdą się porady dla opiekunów rodzinnych: pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, socjalne, a także informacje dotyczące pomocy oferowanej przez fachowe i wolontaryjne ośrodki i grupy wsparcia. Strona zawierać będzie także moderowane forum dla opiekunów chcących się podzielić swoimi doświadczeniami i szukających pomocy.