Teatr Szekspirowski wyróżniony za dostępność

Gdański Teatr Szekspirowski został wyróżniony w ogólnopolskim Konkursie „Lider Dostępności” 2018, organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Wręczenie nagród odbyło się 9 maja 2018 roku w Pałacu Prezydenckim.


10 Maj 2018

prestiz

Z uzasadnienia jury: Za konsekwentną politykę dostosowania budynku teatru do potrzeb wszystkich użytkowników oraz działania zmierzające do aktywacji i integracji różnych grup społecznych poprzez zajęcia artystyczne.

Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny „Lider Dostępności” powstał, by nagradzać obiekty i przestrzenie publiczne, instytucje i samorządy oraz architektów i urbanistów za szczególne zaangażowanie w realizację idei dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Nagrody przyznawane są przez jury konkursu w następujących kategoriach: samorząd, przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny, obiekt zabytkowy, architekt/urbanista oraz Grand Prix – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał wyróżnienie w kategorii Obiekt usługowy. Doceniono nie tylko przystosowanie budynku teatru do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, ale również szeroko zakrojoną działalność teatru na rzecz biernego i czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym oraz stwarzanie im możliwości realizacji w życiu zawodowym.

Nagrody laureatom osobiście wręczył Prezydent RP Andrzej Duda 9 maja 2018 roku podczas gali w Pałacu Prezydenckim, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 5 maja.