Rusza nabór do trzeciej edycji projektu Teatralny Pasjans


11 Październik 2017

Do tej pory Gdański Teatr Szekspirowski zrealizował już dwie edycje projektu (w 2015 roku Teatralny Pasjans i 2016 roku Teatralny Pasjans – drugie rozdanie), w których udział wzięło łącznie 15 grup z całego województwa pomorskiego, a spektakle finałowe zobaczyło ponad 1500 osób. Projekt ten aktywizuje twórczo i integruje seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim.

Idea projektu „Teatralny Pasjans” łączy grupy uczniów, seniorów i osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (tak fizycznymi, jak i umysłowymi). W swoich lokalnych ośrodkach/miejscowościach, pod opieką profesjonalnych reżyserów teatralnych, przygotowują własną adaptację sceniczną znanych dzieł literackich. Jeden tekst jest jednocześnie przygotowywany przez jedną grupę seniorów, jedną uczniów i jedną grupę osób niepełnosprawnych.

Następnie, po okresie prób i występów lokalnych, grupy spotykają się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, gdzie wystawiają przygotowane przez siebie spektakle – prezentując je przed innymi grupami oraz zebraną publicznością. Efektem projektu będzie stworzenie 6 spektakli teatralnych. Trzy odsłony tego samego tekstu pozwolą pokazać, jak różni, ale i jak podobni do siebie są aktorzy z trzech występujących po sobie grup. Dojdzie do spotkania światów, które w dzisiejszych czasach zbyt często mijają się bez słowa.

W projekt wpisany jest aspekt integracyjny – spotkania i rozmowy wszystkich grup po spektaklach, warsztaty integracyjne dla liderów grup, wyjazdy organizatorów do każdej grupy i wsparcie ich działań na miejscu.

Organizator pokrywa koszty transportu grup na przegląd finałowy - z miejsca zamieszkania do Teatru Szekspirowskiego i z powrotem.

Do udziału zapraszamy:

 – grupy seniorów

 – grupy uczniów

 – grupy osób z niepełnosprawnościami

W trzeciej edycji „Teatralnego Pasjansa” grupy uczestników zmierzą się z tekstami Williama Szekspira – trzy grupy zrealizują „Zimową opowieść”, zaś kolejne trzy „Wieczór Trzech Króli”.

Do projektu zakwalifikujemy 6 grup (max. do 15 osób w grupie). Ocenie podlegać będą m.in. artystyczna jakość pracy (filmowej, plastycznej, literackiej i in.), dołączonej do zgłoszenia, kreatywność w jej przygotowaniu, ale także zgranie grupy, czy jej dotychczasowe dokonania.

Każdej grupie przydzielimy profesjonalnego reżysera, który będzie pracował z nią w wybranym przez grupę miejscu.

Wielki finał projektu odbędzie się na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w dniach 13-14 marca 2018. Tego dnia wszystkie grupy po raz pierwszy spotkają się ze sobą oraz zaprezentują swoje spektakle przed szeroką publicznością.

Najpóźniej po 24 godzinach przyjdzie potwierdzenie dostarczenia formularza. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie formularza z przyczyn technicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2017 do 16:00. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 października.

UWAGA – zgłaszając się do projektu, należy pamiętać, że - jeśli grupa zostanie zakwalifikowana do udziału - przedstawiciel grupy (opiekun, nauczyciel, lider wybrany przez grupę) musi zadeklarować możliwość udziału w szkoleniu integracyjnym liderów i reżyserów: 4 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Fromularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu dostępny na : http://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny_pasjans_nowe_rozdanie/

Z historii projektu „Teatralny Pasjans”:

W 2015 roku odbyła się pilotażowa edycja projektu „Teatralny Pasjans”, w którym wzięło udział 9 grup z Pomorza: uczniowie, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy. Celem projektu była integracja różnych grup społecznych i aktywizacja twórcza. Przez kilka miesięcy, pod opieką reżyserów teatralnych, każdy zespół przygotowywał spektakl: „Antygonę” Sofoklesa, „Dziady, cz. II” Adama Mickiewicza lub „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W listopadzie na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego odbył się 3-dniowy przegląd wszystkich spektakli. Projekt okazał się ogromnym sukcesem i sprawił jego uczestnikom wiele radości. Finał cieszył się olbrzymią popularnością.

W roku 2016 kontynuowaliśmy projekt z 6 grupami: 2 szkolnymi, 2 osób z niepełnosprawnościami i 2 seniorów. Przygotowali oni spektakle oparte o „Balladynę” Juliusza Słowackiego lub „Boską komedię” Dantego Alighieri. Każda z grup pracowała nad jednym z tekstów, z pomocą profesjonalnego reżysera teatralnego. 15 lipca odbyło się w Gdańsku szkolenie integracyjne dla liderów grup i reżyserów. Poprowadziła je aktorka z gdańskiego Teatru Wybrzeże – Marzena Nieczuja-Urbańska.

Uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy w społecznościach lokalnych podczas tzw. prapremier, a na koniec zorganizujemy uroczysty finał – 29 i 30 listopada scena GTS była do dyspozycji naszych grup. Zaprosiliśmy wszystkich na przegląd, po którym zorganizowaliśmy ciekawe spotkania i wspólne dyskusje o tym, co widzieliśmy. Całość przeglądu została nagrana i wydana na DVD wraz z publikacją poprojektową w grudniu 2016.

Więcej o projekcie (wspomnienia i zdjęcia):

http://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny-pasjans/relacja-filmowa-z-finalu-przegladu/

http://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny-pasjans-drugie-rozdanie/final-projektu-przeglad-spektakli/