DR AGNIESZKA GAJEWICZ ZMIENIA ŚWIAT!

Dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego została uznana za jeden ze wschodzących talentów światowej nauki przez Fundację L’Oréal i UNESCO. Doceniono ją za badania dotyczące oceny ryzyka chemicznego różnego rodzaju substancji. Polka znalazła się w gronie 15 kobiet z różnych krajów, które dzięki swoim badaniom mają szansę zmienić świat.


Matylda Promień

Dr Gajewicz pracuje nad rozwojem tzw. metod chemoinformatycznych. Odgrywają one obecnie kluczową rolę nie tylko w projektowaniu nowych leków, ale znajdują także coraz szersze zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, elektronicznym, motoryzacyjnym, ekologii, rolnictwie czy budownictwie. Listę produktów obecnych już na rynku, a powstałych dzięki zastosowaniu metod chemoinformatycznych uzupełniają przede wszystkim środki ochrony roślin, w tym fungicydy, herbicydy
oraz insektycydy.

Metody chemoinformatyczne wspierają ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (zwłaszcza nanomateriały). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

- Możliwość poznania aktywności i właściwości nowoprojektowanych związków na długo przed ich właściwą syntezą, pozwala ograniczyć nie tylko czas i koszt badań, ale co równie ważne zredukować liczbę zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych – mówi dr Agnieszka Gajewicz. 

Z raportu Wspólnotowego Centrum Badawczego wynika, że z powodu zmian prawnych w UE zostanie dodatkowo przeprowadzonych ok. 3,9 mln badań eksperymentalnych wykorzystujących zwierzęta kręgowe. Jednocześnie, według autorów tego samego raportu, przy powszechnym stosowaniu metod alternatywnych, choćby takich, nad którymi pracuje dr Gajewicz, liczba zwierząt wykorzystywanych do testów może zmniejszyć się nawet o połowę. 

 

90
03/2018

W dzieciństwie marzyła o zdobyciu Nagrody Nobla z... geografii. Małej marzycielce nikt nie powiedział, że nie jest to możliwe, bo w tej akurat dziedzinie, nagroda ta nie jest przyznawana.