ECS Z TURYSTYCZNYM OSCAREM

Europejskie Centrum Solidarności Najlepszym Produktem Turystycznym 2017 roku – orzekła Polska Organizacji Turystyczna. Certyfikat nazywany turystycznym Oscarem, wyróżnia i promuje wyjątkowe atrakcje turystyczne w Polsce, doceniając ich nowatorstwo, jakość i przyjazność dla turystów.


Matylda Promień

Nagroda główna w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z zakresu turystyki, budowy i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawiciele środowisk akademickich związanych z turystyką, izb branżowych oraz mediów.

Zwycięstwo w konkursie oznacza, że ECS będzie promowany przez Polską Organizację Turystyczną w kraju i zagranicą, jako jeden z dziesięciu najlepszych produktów turystycznych Polski. 

– Cieszy nas ta nagroda, kolejne wyróżnienie jakości naszej instytucji, na dodatek otrzymana w tak dobrym towarzystwie. Certyfikaty nagradzają atrakcje turystyczne na skalę międzynarodową, które powinien zobaczyć każdy Polak i każdy Europejczyk. Gratulowaliśmy w zeszłym roku przyznania Certyfikatu POT Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu, dziś nagroda dla ECS, potwierdza również, jak atrakcyjny turystycznie jest Gdańsk – powiedział Basil Kerski, dyrektor ECS. 

Certyfikat POT jest kolejną prestiżową nagrodą przyznaną Europejskiemu Centrum Solidarności. W 2016 roku ECS zostało wyróżnione Nagrodą Muzealną Rady Europy, a w 2015 roku Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Od sierpnia 2014 roku, gdy otwarto nową siedzibę ECS przy pl. Solidarności w Gdańsku, to miejsce odwiedziło
2,3 miliona gości.

 

87
12/2017

Pesymista zawsze narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że ten szybko się zmieni, pozwalając pójść z prądem w obranym kierunku.