PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Inwestowanie pieniędzy musi iść w parze z ich bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo zaś to nie tylko bieżące zarządzanie kapitałem, ale też przygotowanie siebie i swoich bliskich do tego co nieuchronne. Sukcesja, spadki, zabezpieczenie rodziny, przyszłość budowanej przez lata firmy – o tym wszystkim opowiada Paweł Konecki, Private Banker Lion’s Bank Oddział w Gdańsku.


Max Radke

Kto może być rentierem? Czy istnieją konkretne warunki, jakie musi spełniać taka osoba?

Rentierem może być każdy. Jest to bardzo szerokie pojęcie, mocno uzależnione od konkretnej osoby i  jej indywidualnego podejścia do biznesu. Rentier powinien spełniać jeden kluczowy warunek, którym jest posiadanie kapitału. Wymagana kwota określana jest w sposób indywidualny – niektórzy z moich klientów czują się rentierami zarabiając dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie – wówczas środki, które przeznaczają na inwestycje są stosunkowo niewielkie. Mam także klientów, którzy utrzymują się wyłącznie z inwestycji kapitału.

Jakimi wartościami powinien kierować się rentier?

Istotnym jest stałe kontrolowanie swojego majątku, gdyż sytuacja gospodarcza na bieżąco się zmienia. Kilka lat temu bezpiecznie skonstruowany portfel potrafił zapewnić stopy zwrotu na poziomie 6-8% w skali roku, w obecnych czasach rentowność inwestycji zmalała. Dlatego osoba zdecydowana na inwestycję swoich aktywów powinna najpierw odpowiedzieć na pytanie: czy godzi się z niższymi zyskami i zachowuje poziom bezpieczeństwa, czy decyduje się na większe ryzyko w celu utrzymania pokaźnych stóp zwrotu? W tym temacie niestety nie ma złotego środka. Natomiast, jeżeli mówimy o zagospodarowaniu majątku, oprócz bezpieczeństwa i zysku, warto skupić się na horyzoncie inwestycyjnym – w jakim przedziale czasowym środki mogą pracować oraz w jakiej formie mają być one przetrzymywane, w szczególności jeżeli mamy w planach ich sukcesję.

Jakie rozwiązania rentierskie może Pan zaproponować swoim klientom? 

Przy ustalaniu portfela, bardzo ważną kwestią jest dywersyfikacja środków polegająca na zapewnieniu stałego i przede wszystkim systematycznego pozyskiwania odsetek – zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Oferta dostępna w Lion’s Bank obejmuje m.in. tradycyjne depozyty bankowe, rozwiązania obligacyjne czy nieruchomości. Produktem, o który coraz częściej pytają klienci są inwestycje niekoniunkturalne, będące w ostatnim czasie podstawą rozwiązań rentierskich.

A co jeśli zgromadziliśmy już odpowiedni majątek i teraz chcielibyśmy przy jego wykorzystaniu zabezpieczyć naszych bliskich?

Istnieje wiele sposobów. Najpopularniejszym  jest fizycznie przekazanie gotówki. Kolejnym rozwiązaniem jest zakup bądź przekazanie nieruchomości. Pozwala to zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe najbliższym. Trudności mogą pojawić się w sytuacji, kiedy chcielibyśmy przepisać zgromadzony kapitał większej ilości osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Wówczas, najważniejsze jest zaplanowanie podziału środków pomiędzy przyszłych spadkobierców. To rozwiązanie zabezpiecza naszych najbliższych na wypadek, gdybyśmy ulegli nagłej śmierci. Warto zaznaczyć, że tworząc plan sukcesji eliminuje się spory pomiędzy bliskimi w momencie, gdy muszą poradzić sobie nie tylko ze stratą członka rodziny, ale również z podziałem jego majątku.

Na kogo można przepisać zgromadzony majątek? Z jakimi formalnościami się to wiąże?

Co do zasady, nie występują żadne ograniczenia dotyczące przepisywania majątku. Pojawiają się jednak kwestie podatkowe związane ze spadkami i darowiznami, w szczególności, gdy chcemy przekazać środki osobom niespokrewnionym. Istnieją dwie możliwości przekazania kapitału, takie jak: darowizny za życia oraz sporządzenie testamentu. W przypadku braku powyższych, przeprowadzone zostaje postępowanie spadkowe. W tym przypadku warto mieć na uwadze instytucję zachowku, czyli prawo zabezpieczające interesy najbliższych osób spadkodawcy. Ciekawym rozwiązaniem pozwalającym ominąć kwestie podatkowe oraz zachowek w przypadku śmierci są inwestycje w formie ubezpieczenia, które umożliwiają swobodne przekazanie środków poza postępowaniem spadkowym.

Czy warto dokonywać sukcesji majątku w trakcie życia, czy lepiej zostawić po sobie testament?

Wspomniana kwestia jest sprawą bardzo osobistą i niesamowicie delikatną. Myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć tylko i wyłącznie osoba podejmująca taką decyzję – przed ostatecznym wyborem powinna zestawić ze sobą wszystkie wady i zalety konkretnego rozwiązania. Osobiście skłaniałbym się ku planowanemu przekazaniu majątku.

Mówi się, że Jan Kulczyk nie tylko przekazał majątek za życia, ale także pozostawił wskazówki do zarządzania swoim biznesem. Jakimi zasadami powinniśmy się kierować, by odpowiednio zabezpieczyć nasz majątek przekazując go następcom?

Żyjemy w czasach zmiany pokoleniowej w polskich firmach - wiele z nich miewa kłopoty z powodu braku następców, czy też braku „know-how”, dlatego tak istotne jest relatywnie wczesne wdrożenie nowego pokolenia w firmę. Alternatywą do przekazania biznesu najbliższym jest komercjalizacja i sprzedaż przedsiębiorstwa. Wówczas kapitał pozyskany ze sprzedaży można przeznaczyć na inwestycje. Takie działanie pozwoli sfinansować bieżące wydatki na życie z odsetek, natomiast kolejne pokolenie zostanie zabezpieczone aktywami finansowymi otrzymanymi w spadku.

 

82
07/2017

Sale koncertowe wypełnia po brzegi, mimo że jego muzyce daleko do mainstreamu.