ING partnerem letniej szkoły giełdoWej

Ruszyła Letnia Szkoła Giełdowa, projekt edukacyjny skierowany do osób, które myślą o rozpoczęciu swojej przygody z giełdą, a także do początkujących inwestorów. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w darmowych szkoleniach. Każdy webinar dotyczyć będzie innego zagadnienia związanego z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 


Matylda Promień

Projekt powstał we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Dla tych, którzy wezmą udział w 8 z 10 webinarów przewidziano certyfikaty uczestnictwa, potwierdzające zdobyte umiejętności, podpisane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów i praktyków. 23 sierpnia br. webinar na temat REITów poprowadzi Maciej Szmigiel, ekspert ING. W trakcie szkolenia opowie na czym polega formuła REITów w Polsce i zagranicą i jakie dają możliwości inwestycyjne. REIT to nowy instrument inwestycyjny, który może stać się alternatywą dla inwestycji w nieruchomości.

Co kryje się pod pojęciem REIT? Otóż jest to skrót od Real Estate Investment Trust, a więc instytucji wspólnego inwestowania, lokującej swoje aktywa w nieruchomości i zarządzającej nimi, która dodatkowo uprzywilejowana została pod względem podatkowym. Zyski nie pochodzą ze wzrostu wycen portfela nieruchomości, lecz z czynszów, które płacą najemcy.

82
07/2017

Sale koncertowe wypełnia po brzegi, mimo że jego muzyce daleko do mainstreamu.