Jak inwestować w nieruchomości handlowe kapitałem wystarczającym na zakup apartamentu w Trójmieście?

Wielkie transakcje opiewające na setki milionów euro, drapacze chmur o powierzchniach liczonych w tysiącach metrów kwadratowych zlokalizowane w największych metropoliach – to pierwsze skojarzenia z inwestycjami w nieruchomości komercyjne. Większość polskich przedsiębiorców uważa, że ta cześć rynku jest dla nich nieosiągalna, a bariera wejścia zbyt wysoka. Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej.

Esencją działalności Metropolitan Investment S.A. jest budowa, komercjalizacja, a następnie optymalizacja finansowa oraz podatkowa komercyjnych nieruchomości handlowych o powierzchniach od 1000 do 5000 mkw. Są to najczęściej budynki wynajmowane przez sieci handlowe, typu Biedronka, Lidl, Polo Market, czy Tesco, oparte o długoterminowe umowy najmu. Inwestycja udostępniana jest inwestorom dopiero na ostatnim etapie. Oferujemy zatem gotowy produkt - budynek oddany do użytkowania, z ułożoną strukturą prawno - finansową i, co najważniejsze, najemcami, którzy wpłacają już pierwsze czynsze. Dzięki temu, od pierwszego miesiąca inwestycja, zwykle w postaci udziałów w spółce, regularnie zarabia kilkanaście procent średniorocznie.

Co to oznacza w praktyce? Dzięki naszemu podejściu powstaje segment rynku nieruchomości komercyjnych dający większe bezpieczeństwo. Segment, który z jednej strony daje większą płynność i  powtarzalność popartą 10. czy 20. letnimi umowami najmu ze stabilnymi sieciami handlowymi, bez możliwości ich wypowiedzenia. Z drugiej strony bariera wejścia obniża się nawet do poziomu 200 tyś. zł.

Idea inwestowania w nieruchomości komercyjne powstała za czasów Imperium Rzymskiego. Przez setki lat zarezerwowana była wyłączenia dla elit. Dopiero w XX wieku, w krajach rozwiniętych, stała się coraz popularniejszym rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa finansowego. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy to kraje, które wiodą prym w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, bardzo często poprzez fundusze nieruchomościowe oraz fundusze emerytalne.

Dzięki kapitałowi zagranicznemu, polskie miasta mogły w ciągu ostatnich 27 lat rozkwitać, przeobrażając się w nowoczesne europejskie metropolie. Zyskali na tym polscy przedsiębiorcy, którzy w dużej mierze, właśnie na kapitale zagranicznym, budowali sukces swoich firm, ale także całe społeczeństwo, które w krótkim czasie uzyskało dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie budownictwa oraz urbanistyki. 

Ten zagraniczny kapitał nie wchodził jednak na nasz rynek bezinteresownie. Zagraniczni inwestorzy rozumieli potencjał naszego rynku lepiej od Polaków. Nasi sąsiedzi zza Odry od kilkudziesięciu lat budują swoje bezpieczeństwo emerytalne poprzez inwestowanie w nieruchomości komercyjne. Lata doświadczeń pokazały, że jest to najbezpieczniejsza i najbardziej powtarzalna forma inwestycji. 

Tymczasem w Polsce wchodziliśmy w XXI wiek testując coraz to nowsze formy inwestowania. Rynek zalały polisy inwestycyjne czy produkty strukturyzowane, których konstrukcji nie byli pewni nawet ich twórcy. Na porządku dziennym było lokowanie środków w parabankach oraz bankach ziemi, bez wiedzy o tym, co w sobie zawierają. W tym samym czasie Europejczycy z krajów zachodnich metodycznie skupowali w Polsce dostępne nieruchomości komercyjne, bardzo często poprzez fundusze emerytalne. 

Na szczęście ten czas nie został przez Polaków zmarnowany. Wielu polskim przedsiębiorcom udało się wypracować w tym okresie kapitał, który coraz chętniej lokują właśnie w nieruchomości komercyjne. Bardzo często to właśnie one, a nie sam biznes operacyjny, są fundamentalnym zabezpieczeniem majątku najzamożniejszych Polaków.

Metropolitan Investment wykorzystując doświadczenie wspólników w bankowości inwestycyjnej opartej na inwestycjach nieruchomościowych, tworzy rozwiązania, dostępne do niedawna tylko dla największych funduszy oraz firm zagranicznych i dostosowuje je do potrzeb polskich przedsiębiorców. 

Po dynamicznym starcie firmy oraz udanym evencie otwarcia oddziału Metropolitan Investment w Gdańsku, gdzie prelekcji na temat inwestycji w nieruchomości komercyjne wysłuchało blisko 60 przedsiębiorców, należących do elity polskiego biznesu, posiadamy zapisy na wszystkie trzy projekty w zakresie nieruchomości komercyjnych, nad którymi pracujemy. 

Zapewniamy jednak, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy pracę nad kolejnymi projektami oraz na pewno nie zrezygnujemy z prowadzenia kolejnych paneli edukacyjnych, rozwijających świadomość inwestycyjną w zakresie budowania długoterminowego bezpieczeństwa finansowego w oparciu o nieruchomości dochodowe.