Autorytet przywódcy

Jakie przywództwo buduje zaufanie, tolerancję i współpracę w biznesie? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnego już HR Śniadania. Gospodarzem tym razem był sopocki Hotel Haffner, a o świadomym przywództwie opowiadali Dariusz Rodzik, dyrektor biura relacji społecznych w firmie Energa S.A. oraz Jacek Masłowski, trener, doradca i psychoterapeuta. 


Max Radke

Świadome i mądre przywództwo to energia napędzająca całą firmę – taką grą słów nawiązującą do nazwy reprezentowanej przez siebie firmy rozpoczął swoje wystąpienie Dariusz Rodzik.

– Nie da się ukryć, że w każdym zespole, małym czy dużym potrzebny jest lider, mądry przywódca. Mądry nie znaczy absolutnie, że posiadający wyłączny patent na mądrość. Mądrość polega bowiem na słuchaniu innych, inspirowaniu, wyciąganiu wniosków, dokonywaniu właściwych wyborów i wzięciu na siebie odpowiedzialności za decyzje. Tylko w ten sposób można zbudować autorytet potrzebny do tego, by być przywódcą z prawdziwego zdarzenia, kimś za kim pójdą ludzie, komu zaufają i z kim będą chcieli pracować, niezależnie jak bardzo trudna i stresująca będzie ta praca – mówił Dariusz Rodzik.

Przywództwo w biznesie nie jest łatwe, choć jak mawia jeden z liderów polskiego biznesu: „Przywództwo nie jest proste, lecz dotyczy prostych spraw." Liderzy codziennie mierzą się z wyzwaniami biznesowymi, organizacyjnymi i personalnymi. Często także z samymi sobą – ze swoimi słabościami, dylematami, obszarami do rozwoju.

– Przywództwo to kwestia kontrowersyjna. Łatwo zapomnieć, że zarządzanie to jeszcze nie przywództwo, a jedną z najważniejszych kompetencji przywódcy jest samoświadomość i bycie w kontakcie z własnymi emocjami – mówi Anna Ralcewicz, współorganizatorka HR Śniadania. – Bardzo inteligentny menedżer może nie umieć zapanować nad swoim gniewem. Błyskotliwy szef nie znajduje sposobów na motywowanie swoich pracowników – takie sytuacje pokazują jak istotną rolę pełnią inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne – dodaje z kolei Monika Reszko, współorganizatorka HR Śniadania.

Prawdziwi przywódcy skutecznie radzą sobie ze złożonością i zmiennością otoczenia, coraz silniejszą konkurencją, stawiając sobie i innym wciąż nowe, ambitne wyzwania. Podstawą do odnoszenia sukcesu jest ich wewnętrzna determinacja, odwaga, wytrwałość oraz zdolność do pociągania za sobą innych. Osobowość, cechy, przekonania na temat świata i innych, a przede wszystkim zachowania lidera widoczne dla innych mają kluczowe znaczenie: determinują styl przewodzenia innym, mogą oddziaływać na model organizacji, kulturę organizacyjną, czy na zachowania zwolenników, wreszcie pozwalają odnosić sukcesy mierzone satysfakcją różnorodnych interesariuszy.

Celem spotkania było sprowokowanie refleksji na temat różnic pomiędzy menedżerem i liderem, przewagi inteligencji emocjonalnej nad wysokim poziomem IQ. Uczestnicy spotkania wzięli udział w serii ćwiczeń treningu budowania samoświadomości poprowadzonych przez Jacka Masłowskiego. Dyskusja z gośćmi dowiodła, jak trudnym i wymagającym zadaniem jest pełnienie roli lidera. W dodatku, lidera, który potrafi budować wśród swoich współpracowników zaufanie i jednocześnie skutecznie realizować cele.

44
05/2014

Autorka ponadczasowych tekstów. Osobowość sceniczna i osobowość tak po prostu.