Zbigniew Canowiecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1981-2007 Prezes Zarządu i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”. Sprawował społecznie wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Prezydent „Pracodawców Pomorza”.

BAŁTYCKA OPERA METROPOLITALNA

Od kilkunastu lat nasiliły się publiczne dyskusje dotyczące budowy nowej siedziby Opery Bałtyckiej, która wykorzystuje w swojej działalności artystycznej obiekt wybudowany w 1915 roku z przeznaczeniem na ujeżdżalnię i z czasem zamienioną na salę sportowo – widowiskową. W latach 1946-47 odbywały się tam zawody bokserskie. Po tym okresie obiekt przekazano na cele kultury i wielokrotnie przebudowywano. Aktualnie sala operowa może pomieścić tylko 476 osób, a cały obiekt jest w złym stanie technicznym. Biorąc pod uwagę tradycje operowe Gdańska sięgające XVII wieku oraz wielki dorobek naszej sceny operowej po II wojnie światowej obowiązkiem władz państwowych i samorządowych jest podjęcie decyzji o budowie nowej siedziby teatru operowego. Po przyjęciu Polski do  Unii Europejskiej zrealizowano inwestycje o których Pomorzanie marzyli kilkadziesiąt lat. Kiedy jednak poruszałem problem budowy nowej Opery Bałtyckiej politycy mówili mi o kolejnych wyborach, kampaniach i słabym zainteresowaniu wyborców tym projektem. Opera to przecież wysoka kultura, którą zainteresowanych jest znikomy procent społeczeństwa. Dlatego też na początku 2011 roku wystąpiłem z inicjatywą powołania Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Opery Bałtyckiej pod przewodnictwem prof. Janusza Rachonia. W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z dotychczasowymi analizami i propozycjami takimi jak lokalizacja opery na Placu Zebrań Ludowych. Z kolei pan Adam Jabłonowski – kierownik Pionu Technicznego Opery Bałtyckiej przedstawił wytyczne do wykonania projektu architektonicznego budynku nowej opery oraz wariant remontu dotychczasowej siedziby, który nie znalazł uznania wśród większości członków komitetu w tym mojej. Następnie zapoznaliśmy się z obiektami teatrów operowych na świecie oraz  przeprowadziliśmy konsultacje z Biurem Rozwoju Gdańska, środowiskiem architektów, urbanistów i zorganizowaliśmy wizję lokalną potencjalnych lokalizacji nowoczesnego, operowego kompleksu muzycznego. Uznaliśmy, że obiekt operowy powinien być zlokalizowany nad wodą i warto uwzględnić w dalszych analizach takie miejsca jak: Polski Hak, Basen, Młode Miasto. Po dalszych szczegółowych analizach na swoim posiedzeniu w dniu 12 lutego 2015 roku podjęliśmy uchwałę o rekomendowaniu samorządowym władzom regionu i miasta Gdańska na nową siedzibę BAŁTYCKIEJ OPERY METROPOLITALNEJ Młode Miasto – Droga Do Wolności, jako spełniające wszystkie oczekiwania i wymagania stawiane tego typu lokalizacjom. Do tych cech zaliczyliśmy: bezpośrednie sąsiedztwo Motławy oraz prestiżowej i głównej przestrzeni publicznej, szansę na adaptację cennych i zabytkowych budynków dawnej Stoczni Cesarskiej, dobrą dostępność komunikacyjną, zasadność wykorzystania elementów industrialnych nawiązujących do dawnej funkcji stoczniowej jaką spełniały te  tereny oraz możliwość zakupu gruntu od właściciela jakim było BPTO za cenę uwzględniającą  wzrost atrakcyjności terenów wokół opery. Należy podkreślić, że Młode Miasto jest oddalone o siedem minut pieszo od głównego dworca kolejowego w Gdańsku i o piętnaście minut od Starego Miasta. Charakter tej nadwodnej dzielnicy, na którą składać się będzie w przyszłości różnorodna nowa zabudowa i atrakcyjna przestrzeń publiczna powinna przyciągnąć tu nowych mieszkańców, zwiedzających, pracowników i klientów. Niezbędna jest także konserwacja i restauracja najważniejszych historycznych budynków stoczniowych. Przeznaczenie ich do nowych celów powinno umożliwić podkreślenie wyjątkowej historii tego miejsca. Zaproponowany teren pod budowę opery położony jest na końcu Drogi do Wolności po jej wschodniej stronie od północy ograniczony Motławą. Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej powstała przygotowana przez panią Joannę Sokołowską koncepcja nowego budynku Opery Bałtyckiej na wskazanym terenie postoczniowym. Wykorzystując zabytkowy budynek poprodukcyjny zaproponowała usytuowanie bryły teatru operowego dla 1200 widzów nawiązujące do układu halowego istniejącej zabudowy oraz równoległości z Drogą do Wolności tworząc ciąg liniowy od Placu Solidarności aż do samej Motławy. W 2017 roku teren ten został jednak sprzedany, a nowy właściciel przystąpił do projektowania według własnego planu zagospodarowania. Pod koniec grudnia 2019 roku w siedzibie związku Pracodawców Pomorza zorganizowano spotkanie wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli nowego właściciela, spółki Stocznia Cesarska Development podczas którego prof. Andrzej Prusiewicz przedstawił powyższy projekt. Wydaje się, że pomysł jest do uratowania, ale przy niezwykłym zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowych władz regionu i miasta oraz dużej elastyczności właściciela działki. Niezależnie od powyższego ostateczna decyzja co do przyszłości siedziby Opery Bałtyckiej powinna być podjęta i to szybko.