Kronika - Festiwal Wrażliwy po raz trzeci

Festiwal Wrażliwy po raz trzeci

Dziennikarze, socjolodzy, psycholodzy, pisarze, a przede wszystkim woluntariusze, czyli humaniści i ludzie zaangażowani społecznie już po raz trzeci spotkali się na Festiwalu Wrażliwym. Przez tydzień dyskutowano o problemach społecznych, a także związanej z nią twórczości. Wydarzeniem gali finałowej był koncert Stanisława Soyki.

104
05/2019