JESIEŃ NA SOSNOWYCH WZGÓRZACH

„Modą nazywamy zmienność ogólnie stosowanych form w poszczególnych działach twórczości, uwarunkowaną chwilowymi upodobaniami danego zbiorowiska ludzkiego.