OLGA ZIEMANN – SILK EPOQUE. JEDWAB ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNE TRAKTOWANIE

Jedwab jest jedną z najbardziej cenionych tkanin na świecie.