BARTOSZ CIERBIKOWSKI. LUDZKIE HISTORIE, LUDZKIE TWARZE

Jak dużo może skrywać się za twarzą człowieka mijanego przez nas na ulicy?