PATRYK WOJCIECHOWSKI. ANALOGOWA HARMONIA

Kiedy projektujemy, obserwujemy wszystko co nas otacza, inspiracją staje się codzienność. Jest częścią całości, a całość jest harmonią. Stąd na większości zdjęć, które robię są przedstawieni ludzie.