MARIA JÓZEWICZ. POD RĘKĘ ZE SZTUKĄ I DESIGNEM

Maria Józewicz doskonale pamięta czasy, kiedy rynek sztuki w Polsce praktycznie nie istniał.