PAULINA JĘDRAK JAK OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE?

Na studia biologiczne trafiła przypadkiem, a dziś jest kierownikiem projektu, który zajmuje się badaniem choroby Huttingtona.