JAKUB ZAPOROWSKI
OD PARYSKIEJ OFICYNY DO GDAŃSKIEGO ANTYKWARIATU

Zapraszamy do cyklu o „zawodach z duszą”. Takich, które niegdyś powszechne, dzisiaj powoli odchodzą w zapomnienie.