ZBIGNIEW STRZELCZYK
BURSZTYN POWIETRZEM MALOWANY

Zawody z duszą – niegdyś powszechne, dzisiaj powoli odchodzą w zapomnienie. Na ich straży stoją rzemieślnicy i artyści, których profesje są nośnikami historii.