TECHNIKA BEZPIECZNEJ JAZDY Z GRUPĄ ZDUNEK!

Kolejny raz Grupa Zdunek zaprosiła swoich klientów do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze.