Krzysztof Sabisz - 
 w drodze po koronę ziemi

Chce zrobić wszystko, aby nie musiał żałować, że zabrakło mu czasu na czerpanie radości z życia. A radość dają mu góry.