Artystyczna podróż Hestii

„Wśród twarzy” - taki tytuł nosi wystawa laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, którą oglądać można od 20 czerwca do 3 lipca w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.