Lekkoatletki z Komendy Portu Wojennego

O Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej tylko przy dużej dozie dobrej woli da się powiedzieć, że podlega modernizacji, nie mniej dobrej woli potrzeba, by uznać, że jej zdolności bojowe rosną.