Na styku historii i współczesności

Jest w nas jakaś tęsknota za tym, co dawne. Lubimy stare filmy, z rozrzewnieniem wspominamy potrawy zapamiętane z dzieciństwa i z przyjemnością powracamy do miejsc, w których kiedyś byliśmy.