Prezydent otworzył ECS

Jego budowa trwała prawie 4 lata i pochłonęła ponad 200 milionów złotych.