Poul Henningsen

PH, czyli Poul Henningsen, to duński projektant dwudziestolecia międzywojennego.