Tu czas płynie wolniej…

 

 

Hotel Młyn Klekotki to jeden z najbardziej unikatowych Resort & Spa w Polsce.