Moderne czyli nowoczesność

Modernizm z definicji określa stosowny do współczesności sposób działania i formę bytu.