W męskim świecie

Kobieto! Puchu marny! - grzmiał nasz rodzimy wieszcz.