Home office? 

Nie, dziękuję

Brak odpowiedniego miejsca pracy, trudność z koncentracją z powodu domowników, problemy z komunikacją w firmie, a przede wszystkim zwyczajna tęsknota za ludźmi.