Lepiej nie siadać

Za dnia piastuje strategiczne stanowisko w największej polskiej firmie odzieżowej.