MAGICZNE ZAKLĘCIE

 

„Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia” - mawiał niegdyś Fryderyk Nietzsche.