GOA

WIECZNE LATO MIŁOŚCI

Rajskie plaże i niespieszny styl życia. Od lat 60. ubiegłego wieku ten najmniejszy stan Indii jest schronieniem dla lekkoduchów i buntowników z Zachodu.