LWÓW 

Brama na Wschód

Co weekend lwowska starówka zapełnia się turystami. Uliczki, restauracje i bary pobrzmiewają językiem polskim.