Elektryzująca jesień

Za oknami polska złota jesień. Elektryzująca nowymi, ciepłymi barwami przyrody, półcieniami i coraz krótszym dniem błyszczącym w promieniach łagodnego słońca.