ŚRÓDMIEŚCIE GDYNI

 NA LIŚCIE UNESCO?

Starania Gdyni o wpisanie jej modernistycznego Śródmieścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO weszły w nową fazę.