Bursztyn

Prestiżowy towar eksportowy

Pomorski świat biżuterii opartej na bursztynie tworzy na co dzień kilka tysięcy ludzi. Z jednej strony to duże firmy jak S&A, czy Jubitom, z drugiej wiele małych autorskich pracowni.