Miejskie zabytki 

odzyskują dawny urok

Neoklasyczne kamienice przy ul. Chłodnej to część rewitalizowanego Dolnego Miasta.