Projektowanie przyjaznej przestrzeni

Zadaniem architektury, podobnie jak wszystkich innych dziedzin sztuki, jest pobudzanie, angażowanie i wpływanie na człowieka, czego efektem finalnym jest skłonienie go do głębszej refleksji.