ODPOWIEDZIALNE BUDOWNICTWO TO NIE TYLKO TREND, ALE TEŻ KONIECZNOŚĆ

Miasta w ostatnich latach poczyniły wiele kroków, aby przyciągać inwestorów, a to w dużym stopniu wypływa na dodatni bilans migracyjny.