CONDO W TRÓJMIEŚCIE I OKOLICACH

Mało które słowo na rynku inwestycyjnym weszło takim przebojem do świadomości inwestorów jak „condo” w 2018 roku.