3CITYTENNISCUP 2018

3cityteniscup 2018

 

REGULAMIN 3CITYTENNISCUP 2018

 

 1. Organizator: Prestiż Events s.c. z siedzibą przy ul. Niepodległości 735/4, 81-840 Sopot
 2. Cel imprezy: Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Trójmiasta i odwiedzających turystów. 
 3. Termin i Miejsce:Turniej odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca 2018 r. na kortach tenisowym na terenie STK w Sopocie.
 4. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Open i +45, w grze pojedynczej i podwójnej pań i panów.
 5. Rozgrywki odbywać się będą w systemie pucharowym (w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń organizator dopuszcza rozgrywki w grupach).
 6. Turniej przeznaczony jest dla amatorów. Wobec byłych zawodników warunkiem uczestnictwa jest 8 letnia kadencja od ostatniej klasyfikacji na liście zawodników PZT. Nie mogą też mieć na swoim koncie rozgrywek w karierze na poziomie seniora.
 7.  Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2018r.
 8. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłany na adres 3citytenniscup@gmail.comProsimy o podanie danych osobowych, wybranej kategorii i gier. Formularz jest dostępny na stronach: https://www.facebook.com/3City-Tennis-Cup-166011600817142/http://prestiztrojmiasto.pl/
 9. O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie kompletne uznajemy wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza oraz dokonanie tzw. wpisowego na nr konta Organizatora – Prestiż Events 06 1750 0012 0000 0000 3204 1132  Wysokość wpisowego –  150 zł. 
 10. Każdy uczestnik może wziąć zarówno udział w grze pojedynczej i podwójnej, przy czym, by wziąć udział w grze podwójnej należy zgłosić parę deblową.
 11. Zawodnik, który gra zarówno w grze pojedynczej i podwójnej płaci  jedno wpisowe.
 12. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną kategorię wiekową
 13. Każdy uczestnik oprócz udziału w turnieju otrzymuje zaproszenie na players party, które odbędzie się na kortach po pierwszym dniu rozgrywek tzn 23 czerwca 2018r. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kategorii wiekowych (względnie łączenia) jak i systemu i sposobu rozgrywek po zamknięciu listy startowej – w zależności od liczby zgłoszeń.
 15. Uczestnicy turnieju ubezpieczają̨ się̨ na własny koszt,
- przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może zostać́ odwołany,
- we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia lub organizator zawodów, w sprawach spornych ostatecznie decyduje sędzia zawodów. 

 

Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy do uczestnictwa w 3CITYTENNISCUP 

File _formularz_zgloszeniowy_do_uczestnictwa_w_3citytenniscup.docx

 

Regulamin 3CITYTENNISCUP 

File regulamin_3citytenniscup_2018.docx